RAFTING  
Rafting znamená splavovanie divokých perejovitých riek na velkom nafukovacom clne.
My ponúkame rekreacné, relatívne kludné splavovanie rieky Váh. Je to vhodná atrakcia rovnako pre rodiny s detmi ako aj pre jednotlivcov. Akcia sa prevádza vždy pod odborným dohladom inštruktora a zvládne je každý zaciatocník - plavec.
Trasa: Králova Lehota - Liptovský Hrádok - Uhorská Ves  (cca 10 km)
Potrebné: športové oblecenie, obuv do vody, plavky
Cena:   600,- Sk/ osoba     (v cene je zahrnutý materiál, inštruktor, doprava)


  PARAGLIDING  
Je vhodný pre všetkých, ktorý chcú pocítit silu lietania a samostatnosti.
Zoznamovací kurz/jednodnový 
Za jeden den pri bežnej fyzickej a psychickej kondícii máte možnost lietat. Kurz prebieha
na kopci s bezpecným prevýšením 90 m. Pocas letu sú úcastníci spojený rádiostanicou s inštruktorom.
Potrebné:  pevná obuv a športové oblecenie
Cena: 1 500,- Sk/1 osoba
           1 200,- Sk/2 osoby a viac
Tandemové lietanie
lietanie vo dvojici s odborným inštruktorom, vhodný pre všetkých ktorý si chcú zalietat, objednáva sa minimálne 1 den dopredu.
Potrebné:  pevná obuv a športové oblecenie
Cena:  1 300,- Sk/osoba
v cene je zahrnuté materiál, inštruktor + doprava po dohode


  SPELEOSERVIS  
návšteva verejnosti nesprístupnených jaskýn
Mošnická jaskyna
nachádza sa v Nízkych Tatrách, patrí medzi stredne tažkú túru, ktorá splní ocakávania aj ludí s jaskyniarskymi skúsenostami. Jaskyna je dlhá 420 m a skrýva v sebe krátke úseky volného lezenia, plazivky a výzdobu najrozlicnejších tvarov a farieb.
Dlžka akcie: cca 4,5 hod.
Potrebné: pevná obuv, teplé oblecenie, rukavice.
Cena: 1 000,- Sk/1 osoba
              720,- Sk/2 - 5 osôb
v cene je zahrnuté materiál, sprievodca + doprava po dohode


  HOROLEZECTVO  
vysokohorská turistika a horolezectvo v doprovode skúsených horských vodcov, clenov Horskej služ-by
Ponuka túr:
Jednodnové lahšie pešie túry
menej nárocné túry v pásme lesa aj vysokohorskom teréne
pocet osôb na jedného horského vodcu je 20 (prípadne aj viac) 
cena: 800 - 1 500,- Sk (závisí od poctu osôb)

Jednodnové stredne tažké vysokohorské túry

stredne  nárocné túry vo vysokohorskom teréne
optimálny pocet úcastníkov túry je 5 - 7 osôb na jedného vodcu
cena: 1 500 - 2 000,- Sk (závisí od poctu osôb)

Viacdnové stredne tažké vysokohorské prechody

túry sú podnikané vo vysokohorskom teréne Nízkych, Západných a Vysokých Tatier
optimálny pocet úcastníkov túry je 5 - 10 osôb na jedného vodcu
cena: 1 500 - 2 500,- Sk (závisí od poctu osôb)

Tažké vysokohorské služby

túry sú podnikané v nárocnom vysokohorskom teréne
maximálny pocet úcastníkov je  3 - 5 osôb na jedného vodcu
cena: 2 500 - 3 500,- Sk (závisí od poctu osôb)

Lezenie v lezeckej záhrade Machnaté

Demänovská Dolina, vápencové steny výšky 20 - 40 m, pre zaciatocníkov do 3 st.
obtiažnosti a pre pokrocilých do 6 st.
cena - 1 dna:  800 - 1 700,- Sk (závisí od poctu osôb)
                 1 den:  1 000 - 2 200,- Sk . 

Lezenie v žulových stenách Vysokých Tatier

výška 300 - 600 m, pre zaciatocníkov lezenie do 3 st. obtiažnosti a pre pokrocilých
do 6 st.  Maximálne 2 osôb
cena:   3 - 4 000,- Sk

Horolezecká škola

je urcená zaciatocníkom aj pokrocilým záujemcom o horolezectvo
3 dnový kurz: 2 dni teórie a praxe v lezeckej záhrade Machnaté, 1 den Vysoké Tatry
5 dnový kurz: 2 dni teórie a praxe lezenia v lezeckej záhrade Machnaté, 3 dni Vysoké Tatry
cena:  Machnaté 1 den max. 2 osoby - 1 500,- Sk
                Vysoké Tatry 1 den max. 2 osoby - 3 000,- Sk